เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ซองเดอร์

 บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด เราก่อตั้งในปี 2543
 " Xongdur " หมายถึง “ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ คัดสรรเพื่อเติมเต็มสุขภาพ ในซองเดียว” (ซองเดียว-ซองเดอร์)
 
 เราเริ่มต้นจาก “ความห่วงใยทั้ง 4”
1. ห่วงใยผู้บริโภค – เราต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคแต่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเขา
2. ห่วงใยเกษตรกร - เราร่วมมือก่อตั้ง Contact Farmers เพื่อซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารพิษในราคาที่เหมาะสม
3. ห่วงใยตัวแทนจำหน่าย – เราพร้อมที่จะร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในทุกๆด้านเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราขายได้ อันจะส่งผลต่อรายได้ ที่มากขึ้นของตัวแทนจำหน่าย
4. ห่วงใยคุณประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน - เราผลิตผลิตภัณฑ์เสมือนทำให้ญาติใกล้ชิดของเราทาน

 


 

 

เราคัดสรร

“ วัตถุดิบคุณภาพปลอดสารพิษของประเทศไทย ”

ธัญพืชออร์แกนิคสายพันธุ์ไทยที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซีเรียลสำเร็จรูปและอาหารเสริมสุขภาพ ที่มีสูตรมังสวิรัติและเจ

 

นวัตกรรม

Xongdur - ได้คิดค้น ออกแบบ และพัฒนากระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้คงคุณค่าสารอาหารให้มากที่สุด

Xongdur - ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน ทั้งกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปสินค้า ตลอดจนการพัฒนา สูตรอาหารจนได้รับตรารับรองคุณภาพมากมาย ทรัพยากรบุคคลถืออเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการลูกค้า

Xongdur ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคุลากรที่มีอยู่ตลอดเวลาเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด

Visitors: 515,768