Organic Rice Puff With Sweet Potato and Orange

Attribute:

SKU : No. 407-006

6 pcs. 42 g.

Share

Share

สมาร์ทพัฟ :เสริมพัฒนาการด้านการทานอาหารด้วยตนเอง ด้านประสาทสัมผัสทั้งสายตา-กล้ามเนื่อมัดเล็ก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเคี้ยว ช่วยให้ลูกน้อยวัย 8 เดือนขึ้นไป ฝึกการเคลื่อนชิ้นอาหารด้วยลิ้นไปยังฟันกรามซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคี้ยว พัฟข้าวออร์แกนิคชิ้นพอดีคำ ละลายได้ง่ายในปาก

คัดสรรวัตถุดิบ ชั้นดีที่ได้รับการรับรองตราเกษตรอินทรีย์ระดับโลก  EU, CANADA (USDA)

ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ เช่น กลูเตน ปลอดสารพิษ สะดวกเพียงฉีกซองเติมน้ำร้อน สามารถเติมน้ำนมแม่เพื่อให้ลูกน้อยทานได้ง่ายขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com