นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

 

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด เคารพสิทธิพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยบนช่องทางออนไลน์ของคุณ ซึ่งเราได้ประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ www.xongdur.com ทั้งนี้เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนเสมอ หากมีการเก็บข้อมูลของคุณนอกเหนือจากในนโยบายที่เราระบุไว้ 

คำแนะนำเบื้องต้น

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิภายใต้กฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR ของสหภาพยุโรป และ Personal Data Protection Act หรือ PDPA ของประเทศไทย โดยบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด เก็บข้อมูลของผู้ใช้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด

 2. เอกสารที่ปรากฎในหน้านี้มิได้เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดของบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด หรือผู้อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัดในสำนักงานอื่น ๆ ในฐานะบุคคล (อาทิ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัดมากกว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์)

ซองเดอร์และข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ให้คำมั่นว่าจะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด เท่านั้น
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดขึ้นจากพื้นฐานของหลักการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราขอให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมไว้

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณดังนี้

 • ข้อมูลที่คุณให้เรา: เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณมอบให้เราโดย (1) เข้าใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา (เช่น เมื่อคุณอาจลงชื่อสมัครสมาชิก) (2) กดติดตามเราเพื่อรับข่าวสารจากอีเมล (3) ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือ (4) เป็นผู้บริจาคจากช่องทางอื่น ๆ นอกจากทางอินเทอร์เน็ต (5) ทำแบบสอบถามในเว็บไซต์นี้  (6) ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชัน โดยคุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม โดยข้อมูลนั้นอาจประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เว็บไซต์ของเราและระบบอื่นๆ เก็บรวบรวม:
 1. ถ้าคุณเข้าเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (กูเกิล อนาไลติกส์) จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการเข้าเว็บของคุณ เช่น ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ เวอร์ชั่น และเพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม  อนาไลติกส์จะไม่เก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถสอบถามกูเกิล เพื่อให้ดึงข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนการทำงานและช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองผู้ใช้ได้ดีขึ้น

 2. เว็บไซต์ของเรายังอาจใช้ “คุกกี้” กับอุปกรณ์ของคุณ

 3. ถ้าคุณแลกเปลี่ยนอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (รวมทั้งคอมเม้นต์ในเว็บไซต์นี้) กับเจ้าหน้าที่ของเรา หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ หรือ กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือ แอปพลิเคชัน เช่นระบบแชทบอทที่ลิงก์กับกรีนพีซ ระบบของเราจะบันทึกรายละเอียดการสนทนาเหล่านั้น บางครั้งรวมถึงเนื้อหาด้วย

  - ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางกิจกรรมเหล่านี้: คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้แก่บุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค, กูเกิล และทวิตเตอร์) ผ่านการใช้ปุ่มแชร์ของโซเชียลเน็ตเวิร์ค และวิดเจตส์บนเว็บไซต์ของเรา

  - ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ผ่านทางบราวเซอร์: คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บันทึก/ติดตามโดยบุคคลที่สาม เพียงแค่เข้าใช้เว็บไซต์นั้น เช่น การสำรวจจากเพจหนึ่งไปอีกเพจหนึ่ง (เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้) หรือการดูวิดีโอในเฟสบุ๊ค (ถ้าคุณล็อกอินเฟสบุ๊ค)

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อให้เว็บไซต์ของเราและบุคคลที่สามทราบการกระทำของคุณ ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณอาจปรากฎพร้อมกับคอมเมนต์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
 • ส่งอัพเดทและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล จดหมาย ข้อความ การแจ้งเตือนแบบทันที (push notification) หรือโทรศัพท์

เราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลของคุณเฉพาะที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำอธิบายข้างต้น ในการประมวลผล เราจะพิจารณาความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของคุณและความจำเป็นหรือสนใจที่จะใช้ข้อมูลนั้น และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลนั้นหากเราพิจารณาว่าการนำข้อมูลไปใช้จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น กฎหมายอาจให้เราเปิดเผยหรือจัดการกับข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งคุณ หากจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย โดยจะแจ้งในตอนที่เราขอให้คุณส่งข้อมูลของคุณให้กับเรา ในทางกลับกัน หากคุณไม่เต็มใจจะให้ข้อมูลกับเราก็ไม่มีผลกระทบใด ๆ เช่นกัน หากคุณไม่แน่ใจในการร้องขอข้อมูลของซองเดอร์ คุณสามารถติดต่อสอบถามกับซองเดอร์ ติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณเมื่อเราได้รับคำยินยอมของคุณ หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น:

 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการที่ให้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือระบบเทคโนโลยีข้อมูลอื่น ๆ หรือเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลของคุณในนามของเรา ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางกฎหมาย หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ในกรณีความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมบังคับให้เรากระทำดังกล่าว (เช่น หากคุณแสดงเจตนาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการก่อการร้าย)
 • หรือคู่กรณีทางกฎหมาย ในประเทศหรือเขตแดนใดๆ ซึ่งเราทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอทางกฎหมายเท่านั้น การเก็บรักษาและการลบข้อมูลบุคคลของคุณ

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด มีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของคุณให้ถูกต้องและอัพเดทอยู่เสมอ โดยเราจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดหากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว

สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล

 • คุณยังสามารถแจ้งเราให้แก้ไขหรือลบข้อมูลบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
 • คุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ และคุณอาจมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบุคคลของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมด (และต้องการให้ลบทิ้ง) ในสถานการณ์อื่น
 • ในบางสถานการณ์ คุณยังอาจมีสิทธิ์ “สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง” (data portability) เพื่อขอให้เราโอนข้อมูลบุคคลของคุณไปให้คุณ หรือไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ในเครือข่ายของ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง เพราะเราจำเป็นต้องร้องขอการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ข้อมูลบุคคลที่คุณให้มา

หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลออกจากรายชื่ออีเมลที่เรารวบรวมไว้ คุณสามารถคลิกปุ่ม “ยกเลิกรับอีเมลข่าวสาร” ในส่วนท้ายของอีเมลที่เราส่งให้คุณ หรือติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่าง

มาตรการความปลอดภัย

เราใช้ทั้งมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือกระบวนการผิดกฎหมายใดๆ  เพจการรับบริจาคของเรารักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการดักฟัง การติดสินบน หรือการปลอมแปลงข้อมูล

มีเพียงพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนองค์กรและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางาน โดยพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ติดต่อเรา

เรายินดีรับคำถาม คำแนะนำ หรือคำร้องขอเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และการประมวลข้อมูลบุคคลของเรา

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่: xongdur@xongdur.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในอนาคต หากมีการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น

หรือติดต่อเราได้ที่ :

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
เบอร์ไทร 0-2527-3099, 0-2527-8848 แฟกซ์ 0-2527-8847

ในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น

กรุณาตรวจสอบหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม ตุลาคม 2565

 

นโยบายคุกกี้ของบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

เราอยากให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการท่องเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราจึงใส่ “คุกกี้” ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แล้วคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นกำเนิดในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชม หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รู้จักกับคุกกี้เหล่านั้น

 • คุกกี้อนุญาตให้ระบบของเราจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้และจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้าใดๆ ได้ในทันที
 • ทันทีที่ผู้ใช้เข้าสู่แพลตฟอร์ม คุกกี้จะถูกส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

คุกกี้มีประโยชน์เพราะ:

 • อนุญาตให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ และจะแนะนำเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ
 • ช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
 • เสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ดีกว่าเดิม
 • ทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณกลับเข้ามาในเว็บไซต์เราอีกครั้ง
 • เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณชอบในเว็บไซต์ ดังนั้นจึงทำให้เราทำเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ อาทิเช่น โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ และเพิ่มอัตราความสามารถในการตอบสนองข้อมูลที่คุณต้องการ

เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่า เราสามารถที่จะใส่ประเภทของชุดคุกกี้ทางด้านล่างนี้ในอุปกรณ์ของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยเป็นไปตามนโยบายนี้ ยกเว้นว่าคุณได้ตั้งค่าเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ในบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu สำหรับวิดีโอคุกกี้ดูที่ https://youtu.be/TBR-xtJVq7E.

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้มีสองประเภทใหญ่ๆ คือ คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (first party cookies) และคุกกี้บุคคลที่สาม (third party cookies):

 • คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกี้ที่เจ้าของเว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง และมักถูกใช้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง และจดจำความชอบของคุณเมื่อคุณท่องเว็บไซต์นั้น ปกติแล้ว นี่คือคุกกี้ที่เป็นของเราเอง
 • คุกกี้บุคคลที่สาม ซึ่งถูกใช้โดยผู้ให้บริการ (service provider) ในนามของเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์อื่นๆ คุกกี้บุคคลที่สามมักจะใช้โดยทั่วไปเพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือเพื่อการโฆษณา

ทั้งนี้ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด มิได้ควบคุมการเผยแพร่ของคุกกี้บุคคลที่สาม หากคุณต้องการเข้าใจเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทนี้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของคุกกี้บุคคลที่สาม เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ YouTube

หากคุณไม่อยากรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ เพื่อไม่ยอมรับการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้

หากคุณต้องการยอมรับเฉพาะคุกกี้ของเรา แต่ไม่ยอมรับคุกกี้ของผู้ให้บริการและหุ้นส่วนของเรา ให้เลือก “block third-party cookies” (ปิดกั้นคุกกี้บุคคลที่สาม) (หรือการตั้งค่าที่คล้ายๆ กันในบราวเซอร์ของคุณ) การตั้งค่าคุกกี้ของคุณการใช้ Google Analytics

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมการใช้งานเว็บไซต์ของเราของผู้เยี่ยมชม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ของเรา Google Analytics จะออกข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ด้วยคุกกี้เหล่านี้ ซึ่งจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

หากคุณไม่ต้องการใช้การวิเคราะห์คุกกี้ กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ที่ด้านบน (‘การตั้งค่าคุกกี้ของคุณ’)

ตามที่ได้อ้างไว้แล้วก่อนหน้านี้ คุกกี้ของ Google Analytics ที่ถูกใช้ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga และ _gid – โดยคุกกี้ทั้งหมดนี้รวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวบุคคล ประกอบด้วยจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์, บัญชีผู้ใช้บนบราวเซอร์ (ClientID) (เพื่อที่จะสามารถระบุได้ถึงผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานอีกครั้งเป็นต้น) สถานที่ที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ และหน้าที่พวกเขาเข้าชม และนี่คือ สรุปภาพรวมการปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics, การใช้คุกกี้ของ Google Analytics บนเว็บไซต์ และ วิธีการยกเลิกคุ้กกี้ของ Google Analytics แบบง่าย

ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2561 Google Analytics ใช้ Data Retention controls ที่จะทำให้องค์กรสามารถตั้งค่าระยะเวลาการลบทิ้งข้อมูลแบบอัตโนมัติทั้งในระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ที่ได้จัดเก็บไว้โดย Google Analytics บนเซิร์ฟเวอร์

เป็นต้นว่า การเก็บรักษาข้อมูลระดับผู้ใช้งานและระดับเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้, สิ่งระบุตัวตนผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้) และสิ่งระบุการโฆษณา สำหรับ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด มีการตั้งค่าการควบคุมการเก็บรักษาข้อมูลของ Google Analyticsไว้ที่ 26 เดือน บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ขอเน้นย้ำว่า Analytics จะไม่เก็บรวบรวม หมายเลขเครื่องผู้ใช้งาน (IP) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกล่าวถึงว่า Google เก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งมีรหัสการติดตามของ Google Analytics ตรวจเช็คนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Google และ วิธียกเลิกคุกกี้ของ Google Analytics

คุณสามารถติดตั้ง ส่วนเสริมบราวเซอร์การยกเลิกกูเกิลอนาไลติกส์ (Google Analytics Opt-out Browser Add-on) เพื่อป้องกันข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซองเดอร์ของคุณในการถูกส่งไปยัง Google Analytics

การใช้ปุ่มแชร์และวิดเจตส์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

นอกเหนือจากปุ่ม customized HTML buttons ที่เราได้ติดตั้งไว้เพื่ออนุญาตให้คุณแบ่งปันเนื้อหาของซองเดอร์บนเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ เราอาจจะแปะวิดเจตส์ต่างๆ จากเฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ยูทูป และโซเชียลมีเดียอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ

วิดเจตส์ของโซเชียลมีเดียเหล่านี้มาจากเว็บเซิฟเวอร์ที่อาจติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และอาจรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าใช้งานก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมการใช้งานบราวเซอร์อย่าง “Privacy Badger” สำหรับ Chrome หรือ “Disconnect”  สำหรับทั้ง  Chrome และ Firefox เพื่อควบคุมอะไรบางอย่าง (เป็นอันดับแรก) หรือปิดการทำงานไปเลย (เป็นอันดับที่สอง)

ติดต่อเรา

ซองเดอร์เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคุกกี้ หรือนโยบายคุกกี้นี้ กรุณาติดต่อ xongdur@xongdur.com

Visitors: 553,216