อร่อย... เติมเต็มสุขภาพ

อัพเดทข่าวสารซองเดอร์

เครื่องดื่มโปรตีนจากพืช โปรตีนถั่วลันเตาสีทอง(Pea protein) 100%

อร่อย...  แคลต่ำ ไม่มีน้ำตาล นม ครีมเทียม

เครื่องดื่มธัญพืช 8 ชนิด เหมาะสำหรับผู้ควบคุมอาหาร

ไขข้อสงสัย "เรื่องภูมิแพ้อาหาร 

 

 สถานที่จัดจำหน่าย
ห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าสุขภาพใกล้บ้านคุณ

ซองเดอร์ เริ่มต้นจากPassion ไม่ได้เริ่มจากคำว่า... “เงิน”

คุณปูเป้ หรือเภสัชกรหญิงภาคินี จิวัฒนไพบูลย์

ทายาทรุ่นที่สองของแบรนด์ Xongdur (ซองเดอร์) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยคุณแม่ สุวรรณา และคุณพ่อ ยรรยง ซึ่งเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรี ธุรกิจดั้งเดิมนั้นเป็นร้านขายยา แต่ได้เห็นข้อมูลจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าคนส่วนมากมักป่วยจากการรับประทานอาหาร จึงมีไอเดีย และความต้องการทำอาหารให้เป็นยา โดยใช้วัตถุดิบที่ดีๆของประเทศไทยมาพัฒนาเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ แถมด้วยประโยชน์จากการที่แปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มนั้น ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ไม่ให้ถูกกดราคาผลผลิต รับซื้อมาแปรรูปในราคาที่เป็นธรรม  เน้นการผลิตสินค้าออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ โดยมีการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ขึ้นมามากมาย ปัจจุบัน Xongdur ก็ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ผลิตนั้นยังคงยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำการตลาด โดยสินค้าที่ผลิตต้องใช้วัตถุดิบในประเทศเกือบทั้งหมด

 

เกี่ยวกับธัญพืช

Visitors: 553,218