ประวัติบริษัท
ซองเดอร์เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีเจตนารมณ์ในการตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชอินทรีย์ และการสร้างงานในชุมชน  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ เครื่องดื่มธัญญาหารอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ ที่ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม ด้วยความตั้งมั่นที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็งให้ชุมชนในชนบทที่พึ่งพาตนเอง ตั้งแต่ต้นน้ำได้มีอาหารสุขภาพที่ทำให้สุขภาพที่ดีทั้งกายใจตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

โรงงานของซองเดอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล อันได้แก่ Organic IFOAM, Organic EU, Organic Canada และ Organic USDA ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วัตถุดิบจากเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ(คกร.) และมีเกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contact Farming) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารระดับสากล GMP (Codex) & HACCP จาก INTERTEK และ ได้รับรองมาตรฐาน HALAL " และยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย  ซองเดอร์ยังพัฒนาเครื่องจักรคิดค้นเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนคิดค้นสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งจากการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งขอคำปรึกษาจากหลายๆ หน่วยงาน รวมถึงสถาบันศึกษาชั้นนำ

‘Xongdur’ หมายถึง “ผลิตภัณฑ์ธัญพืช เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ คัดสรรเพื่อเติมเต็มสุขภาพ ในซองเดียว” (ซองเดียว-ซองเดอร์)

วิสัยทัศน์
ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม จากวัตถุดิบธัญพืชเกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ (Organic) แบบเต็มเมล็ดไม่สกัดเปลือก (Whole Grains) เพื่อสุขภาพที่ดี และมีรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภคที่เป็นผู้รักษาดูแลใส่ใจสุขภาพ โดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมาภิบาล คุณธรรมนำธุรกิจซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและพนักงาน

 

Powered by MakeWebEasy.com