เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ซองเดอร์

 บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
 
จุดเริ่ม...ซองเดอร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543

โดยครอบครัวร้านขายยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีความมุ่งหวังแรกเริ่มเพียงในการทำอาหารเพื่อสุขภาพให้กับครอบครัวรับประทาน โดยนำธัญพืชไทยมาแปรรูปให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น ด้วยความเชื่อที่ว่า “ ทำอาหารดีดีให้คนที่เรารักทาน “

ต่อยอด
เมื่อเราทำให้ครอบครัวรับประทาน จึงแบ่งปันให้กับรอบข้าง ทำให้เกิดเป็น “สินค้า” โดยไม่รู้ตัว จากการตั้งใจสร้างสรรค์เมนูให้คนที่เรารักรับประทาน ก่อเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูสุขภาพต่างๆให้ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ
ไม่เพียงแต่การผลิตอาหารที่เรา.. “ใส่ใจ” เรายังคงมุ่งมั่นในการคัดสรรวัตถุดิบจากเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

เติบโต
ปัจจุบันเรามีสินค้าสินค้า 4 กลุ่ม คือ เครื่องดื่มธัญพืช โจ๊กข้าวกล้อง ขนมธัญพืช อาหารออร์แกนิคสำหรับเด็ก ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบปลอดภัย สะดวก ในการรับประทาน

ยั่งยืน
บริหารงานโดยทายาทธุรกิจ เภสัชกรหญิง ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ ทางบริษัทฯ มีความมุ่งหวังในการแปรรูปธัญพืชให้เกิดมีมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจำหน่ายให้เกิดความยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าของวัตถุดิบเกษตรกรไทย เช่น ข้าว ธัญพืชไทย ให้มีมูลค่าเพิ่มและยังมีความต้องการสร้างอาหารให้กับผู้สูงวัยได้ทานอาหารสูตรครบถ้วนราคาที่เหมาะสม

 " Xongdur " หมายถึง “ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ คัดสรรเพื่อเติมเต็มสุขภาพ ในซองเดียว” (ซองเดียว-ซองเดอร์)
 
เรา “ความห่วงใย”
1. ห่วงใยผู้บริโภค เราต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคแต่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเขา
2. ห่วงใยเกษตรกร - เราร่วมมือก่อตั้ง Contact Farmers เพื่อซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารพิษในราคาที่เหมาะสม
3. ห่วงใยตัวแทนจำหน่าย เราพร้อมที่จะร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในทุกๆด้านเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราขายได้ อันจะส่งผลต่อรายได้ ที่มากขึ้นของตัวแทนจำหน่าย
4. ห่วงใยคุณประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน - เราผลิตผลิตภัณฑ์เสมือนทำให้ญาติใกล้ชิดของเราทาน

 

 เราคัดสรร

“ วัตถุดิบคุณภาพปลอดสารพิษของประเทศไทย ”

ธัญพืชออร์แกนิคสายพันธุ์ไทยที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซีเรียลสำเร็จรูปและอาหารเสริมสุขภาพ ที่มีสูตรมังสวิรัติและเจ

 นวัตกรรม

Xongdur - ได้คิดค้น ออกแบบ และพัฒนากระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้คงคุณค่าสารอาหารให้มากที่สุด

Xongdur - ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน ทั้งกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปสินค้า ตลอดจนการพัฒนา สูตรอาหารจนได้รับตรารับรองคุณภาพมากมาย ทรัพยากรบุคคลถืออเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการลูกค้า

Xongdur ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคุลากรที่มีอยู่ตลอดเวลาเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด

Visitors: 553,217